Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád cvičiště

Základní kynologická organizace Ostrava - Zábřeh

Řád cvičáku:

 • cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti,
 • neslouží jako prostor pro venčení psů,
 • vstup do areálu je povolen pouze členům a hostům, ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena organizace.

Psovod (člen organizace, hostující člen, kurzista):

 • na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky onemocnění a má platné očkování proti parvoviróze, psince a vzteklině,
 • ke psu se chová ohleduplně, netýrá ho nepřiměřenými tresty nejen při výcviku, ale i mimo cvičiště a na veřejnosti,
 • zodpovídá za škody způsobené svým psem,
 • neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrátí na původní místo v původním stavu. Případné poškození neprodleně nahlásí vedení klubu.
 • cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště,
 • nevyužívá cvičiště a jeho zařízení na úkor druhých členů,
 • udržuje svého psa řádně odblešeného a odčerveného (pes, který nebude toto splňovat bude vyloučen),
 • psovod poslouchá rad a pokynů vedení klubu, výcvikářů a figurantů.

Pes:

 • má při výcviku jednořadý řetízkový obojek,
 • přivazuje se nebo odkládá pouze na určené místo (odkládací box)
 • neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště,
 • na cvičiště přichází psovod s dostatečně vyběhaným a vyvenčeným psem (v opačném případě je povinností psovoda nečistoty po svém psovi neprodleně odstranit).